Register IQ Option

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

  • ใส่ ชื่อ สกุล จริง ( มีผลตอนถอนเงิน )
  • ใส่อีเมลล์ของคุณ
  • ตั้งรหัสเพื่อเข้าใช้งาน
  • เสร็จแล้วกดปุ่มสีเขียว คำว่า ” Try now “


ขั้นตอนที่ 2 : เข้าอีเมลล์ของคุณแล้วค้นหา อีเมลล์จาก IQ Option และ ทำการคลิกลิงค์ด้านในเพื่อยืนยันเมลล์

ขั้นตอนที่ 3 : หลังจากกดปุ่ม ระบบ จะพาเรามายังหน้าเครื่องมือเทรด Option หากผู้ใช้พร้อมโอนเงิน สามารถ เลือกช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชี IQ Option พร้อมกรอกจำนวนเงินที่ต้องการใส่เข้าไป พร้อม กด Deposit จากนั้น คุณสามารถ เทรดทำกำไรได้ทันที